Słyszałem że mają być przeprowadzone media

w drodze! Czy jest dostęp do drogi publicznej?

Co to jest za droga? Jak się nazywa? Czy jest

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego?

Jak aktualny? Gdzie są elementy liniowe? Czy

jest wypis. A wyrys? MPZP OOŚ? Jakie

warunki środowiskowe? Biogazowanie? Jaka

decyzja o warunkach budowy?

Infrastruktura?

A czy mogę chociaż

dowiedzieć się

gdzie jest ta działka?

JAK ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ

BUDOWLANĄ DZIAŁKĘ

I JAK NAJKORZYSTNIEJ

JĄ KUPIĆ?

 

INSTRUKCJE W 7 PUNKTACH

Prosimy zacząć od punktu numer 1. Mapa